Novosti
05.02.2024
LIDER WIN

Dodana podrška za obračun plaće pomoću koeficijenta ... Download

28.12.2023
LIDER WIN

Novi obračun plaća za 2024.godinu. ... Download

02.11.2023
LIDER WIN

Priprema obračuna plaća za godišnji obračun poreza na dohodak u eurima. ... Download

24.10.2023
LIDER WIN

Dodana mogućnost unosa neograničenog broja sindikalnih organizacija i tipova obračuna članarine ... Download

20.09.2023
LIDER WIN

Novi IP obrazac aktivan od 01.10.2023. godine ... Download

13.02.2023
LIDER WIN

Novi papirnati i elektronski PDV obrasci za 2023. godinu. Obrasci URA, IRA, PDV, eURA, ePDV ... ... Download

 
PAT v1.x prepoznavanje auto tablica
BBSoft PAT sustav

Procesi koji zahtijevaju nadzor ĉovjeka pokušavaju se u potpunosti prebaciti na raĉunala. Jedan od takvih procesa je analiza i nadzor prolaza automobila temeljem prepoznavanja auto tablica. BBSoft PAT sustav je programski paket koji služi za upravljanje raznim uređajima na temelju pročitane i prepoznate auto tablice. Uređaji kojim se upravlja mogu biti razni, npr. rampe na ulazu ili izlazu iz svih tipova garaža ili parkirališta, zvučni i vizualni alarm na benziskim postajama u trenutku kad se pojavi auto s tablicama koje su na crnoj listi itd. BBSoft PAT sustav pogodan je za upotrebu u zatvorenim i otvorenim prostorima jer ima mogućnost podešavanja ovisno o načinu primjene (indoor - outdoor). Detekcija i prepoznavanje auto tablica mora biti neovisna o osvjetljenju, vremenskim uvjetima, smetnjama. Prepoznavanja registarske oznake sastoji se od nekoliko faza: lokalizacija tablice, separacija znakova, te prepoznavanje znakova. Problematika prepoznavanja znakova riješena je optiĉkim prepoznavanjem. BBSoft PAT sustav sastoji se od četiri dijela, IP kamera i okidač (trigger) kao hardverske komponente i server te administracija (klijent) kao softverske komponente.

Serverska softverska komponenta izrađena je kao windows servis, dok je administratorska (klijentska) softverska komponenta izrađena kao windows desktop aplikacija. Serverska i klijentska komponenta mogu se nalaziti na istom računalu ili na zasebnim računalima. U cijelom sustavu uvijek postoji jedna serverska komponenta i jedna ili više klijentskih komponenti. BBSoft PAT sustav dozvoljava unos neograničenog broja automobila (auto tablica) koji imaju slobodan prolaz, zabranu prolaza ili samo treba evidentirati prisutnost.

BBSoft PAT sustav bilježi sve promjene (ulaze - izlaze) te ih arhivira u obliku podatak i fotografija. Na temelju zabilježenih (arhiviranih) podataka sustav generira tražene izvještaje koji mogu sadržavati podatke npr. o vremenu ulaza i izlaza, trajanju parkiranja, broju automobila u garaži, vršnim vrijednostima broja automobila u garaži po dobu dana itd. Navedeni izvještaji mogu se koristiti u razne svrhe, npr. mjesečna naplata parkiranja na temelju broja automobila i dužine boravka u garaži i mnoge druge svrhe. Sustav se lagano može prenamijeniti za druge svrhe potrebne u datom trenutku.

BBSoft PAT sustav - nekoliko prikaza: