Novosti
15.06.2022
LIDER WIN

Dodan dvojni ispis sume računa KN - EUR prema novom zakonu o konverziji. ... Download

15.06.2022
SHOP WIN

Dodan dvojni ispis sume računa KN - EUR prema novom zakonu o konverziji, dodana mogućnost slanja eRačuna svim poslovnim subjektima (ne samo državi) koji imaju otvoren eRačun account ... Download

10.05.2022
LIDER_WIN

U obračun plaće dodana mogućnost doplata prema težini uvjeta rada. ... Download

17.02.2022
LIDER WIN

Dodana mogućnost tiskanja službenog dokumenta kompenzacije, dodane nove opcije na P-PPI obrascu ... Download

23.12.2021
LIDER WIN

Dodana mogućnost slanja eRačuna svim poslovnim subjektima (ne samo državi) koji imaju otvoren eRačun account ... Download

29.11.2021
LIDER WIN

Dodane opcije praćenja godišnjeg odmora, dodani novi parametri godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2021.godinu. ... Download

 
Proizvodnja - Production manager
Proizvodnja - Production manager

Proizvodnja je program za praćenje cjelokupnog tijeka proizvodnog procesa izrađen na najnovijoj windows tehnologiji koji objedinjije sve procese proizvodnog i robnog poslovanja. Osnovne karakteristike programa su visok stupanj automatiziranosti. Program se može koristiti u svim oblicima proizvodnje. Za svaki segment programa, u dogovoru sa našim timom, postoji mogućnost dorade prema Vašim zahtjevima na obostrano zadovoljstvo. Program za proizvodnju uvijek u poduzeću predstavlja osnovni posao (core business) i kao takav je jedan od najvrijednijih resursa poduzeća.

Program uključuje slijedeće funkcionalnosti:
- kreiranje artikala sa mogućnošću definiranja dodatnih atributa artikla različitih tipova podataka(numerički, tekstualni, padajući izbornik)
- mogućnost kreiranja više skladišta(npr.skladište gotovih proizvoda, skladište repromaterija...)
- vođenje stanja zaliha artikla po sortimentu i po skladištu
- kreiranje sastavnice za artikle(mogućnost kreiranja hijerarhijske sastavnice)
- kreiranje ponuda
- matrični cjenik za ponude(automatski izračun cijene prema upisanim kordinatama)
- dokumenti izlaza(otpremnica / faktura), interna izdatnica, povratnica dobavljaču, izdatnica repromaterija
- mogućnost definiranja cijene i rabata po partneru te povjesni prikaz kretanja cijena za pojedinog partnera
- mogućnost samostalnog definiranja zaglavlja i podnožja otpremnice / fakture
- mogućnost jednostavnog kreiranja protudokumenata(kolanje robe unutar različitih skladišta unutar poduzeća--interna izdatnica-- > interna primka)
- dokumenti ulaza(primka / kalkulacija, interna primka, ulaz iz proizvodnje)
- dokumenti usklađenja(inventura, zamjena artikla)
- kreiranje radnih naloga po raspisu, sortimentu i radnim jedinicama
- praćenje prozvodnje po statusima
- planiranje proizvodnje
- CRM modul za praćenje odnosa sa klijentima koji će, vjerujemo, pridonjeti lakšem donošenju poslovnih odluka
- kreiranje narudžbenice(mogućnost povezivanja sa primkom)
- mogućnost dodjeljivanja prava korisnicima na svaki segment programa
- mogućnost izmjene teme, veličine fonta unutar aplikacije
- mogućnost udaljenog spajanja na program(lokacije koja nije unutar mreže poduzeća)...
- mogućnost filtriranja po svakom polju kod tabličnog prikaza podataka
- export izvještaja u excel, pdf, rtf, csv, doc, xml, txt formate
- povezanost sa našim knjigovodstvenim riješenjem ''Lider''...

Za sva dodatana pitanja kao i upit o cijeni proizvoda slobodno nam se obratite putem kontakata koji su navedeni na kartici ''Kontakt''